Kredex

Vers2

Ehitisregistri andmete kohaselt kasutab elamu kütmiseks vedelkütust 2797 üksikelamut, 331 ridaelamut, 64 kaksikelamut ja 26 muud kahe korteriga elamut. Riigil on plaanis kehtestada toetusmeede, millega toetatakse kuni 40% ulatuses kulusid, mis on seotud taastuvenergia seadme kasutusele võtuga (maksimaalselt 4000€). Toetust makstakse kuni 31.12.2018 aastani (kui eraldatavatest vahenditest piisab). Kokku võivad uue kütteseadme (päikesekütte süsteemi, kuuvaveekatla või soojuspumba) saada ligi 2000 majapidamist.

Majandus- ja taristuministri määrus Väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord

Kooskõlastamisel olnud määruse eelnõu ja seletuskirjaga võib tutvuda alljärgnevatel linkidel:

Määruse eelnõu

Määruse seletuskiri